Our team

ขาอ่อนจัดตั้งให้ความรู้ทางลงทุนและเป็นทีมงานที่ช่วยเหลือ Support บัญชีเทรด   อีกทั้งยังมีบริการช่วยเหลือในสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลา  และยังไม่มีความรู้  ให้สามารถลงทุนในตลาด ศึกษาและมีกำไรในระหว่างศึกษาได้อีกด้วย....

การศึกษา

ร่วมศึกษา หาความรู้ทางการเงินไปกับขาอ่อน ....

เราคือใคร

ทีมงานขาอ่อน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้และข้อมูลทั่วไปในการลงทุนในตลาดค่าเงินและ CFDs เพื่อใน  ประชาชนชาวไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญกับความทางการเงิน.....

@ 2018 BY KAONFX

  • Line_white-โปร่งแสง
  • facebook-white-ขาวโปร่งแสง
  • instagram-white-โปร่งแสง
  • Twitter-ขาวโปรงแสง
  • Youtube-white-โปร่งแสง